SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
A Szevári Napló alapítása
SZEGVÁRRÓL
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
AKIRŐL UTCÁT NEVEZTEK EL
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Móta vagyunk a Kárpát-medncében?
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
150 éves a népoktatási törvény
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
Holdra szállás
SZEGEN ÉPÍTKEZETT...
Ezt a bilit is fel kell rúgni !
Grecsó

Kovács Lajos István publikációi 1981-2017

KOVÁCS LAJOS ISTVÁN

Publikációi


Mesél a szegvári határ (1993 helytörténeti, honismereti olvasókönyv)

Szegvár a vizek falva 1990, 1994, 1998( útikönyv)

Öt évtizeden át… (2007. a szegvári takarékszövetkezet története.) könyv

Tanulmányok Szegvár nagyközség történetéről (2000. – társszerző) könyv

A múzeumalapító (2002. társszerző) könyv

A Szegvári Horgászegyesület története (2000. könyv

 Szegvár község oktatásügyének története a századfordulóig (1984. szakdolgozat - MTA Szeged ezüst díjas pályázat 1985)

Szegvári körök, egyletek, egyesületek története (1987) dolgozat

A szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1971-ig (1987) dolgozat

Szegvár és Kossuth Lajos 1986. dolgozat

Iskola és múzeum, múzeum és iskola. Módszertani példatár 2006. tanulmány, pályázat

A szegvári Forray Máté Általános Iskola és a szegvári Falumúzeum. 2006. tanulmány (OM. Különdíjas pályázat)

Hon- és népismeret, néphagyomány 1997 A Szegvári Ált. Iskola Pedagógiai programja és Helyi Tanterve.

Szegvári Napló alapító főszerkesztője ( 1988 óta.)

A szegvári Falumúzeum létrejötte 2001. Studia Historica 4. tanulmány

Szegváron született nevezetes egyéniségek.1993. dolgozat

Szegvár. Közérdekű és egyéb információk. Társszerző.  könyv

Szegvári Falumúzeum és szélmalom. Múzeumi vezető 2005.

Szegvári Falumúzeum Múzeumi vezető 1992. 1998

Étkezési szokások és ételek Szegváron a 20. század első felében. 2010. tanulmány

Parasz-polgári életmód megjelenítése a Mindszenti Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményben (2014)
Étkezési és ételkészítési szokások a szegvári tanyavilágban a két háború közötti időben 2015

A szelesmolnár mesterség és a szegvári szélmalom  (2015)

Gazdálkodási szokások változása Mindszenten a 20. sz.    második felétől napjainkig, különös tekintettel a mezőgazdaságra 2016