SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
A Szevári Napló alapítása
SZEGVÁRRÓL
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
AKIRŐL UTCÁT NEVEZTEK EL
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Móta vagyunk a Kárpát-medncében?
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
150 éves a népoktatási törvény
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
Holdra szállás
SZEGEN ÉPÍTKEZETT...
Ezt a bilit is fel kell rúgni !
Grecsó

A két háború közötti időszakban

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK SZEGVÁRON

                     RÉGEN ÉS NAPJAINKBAN

Szegvár-Bélteki kocsmáros udvara. Az Újfalu területén az 1930-as évek elején Csallány Gábor sírokat tárt fel itt.

A Bélteki-kocsma épülete ma is áll, a most is működő „Buda-kocsma” -tól délre a második ház, sárgára meszelt, hosszú ház az utcával párhuzamosan épült. A mostani lakók már nem tudnak a tulajdonosról, sem az ásatásról.

 

Szegvár-Kórógy torok, Száraz Mátyás földje. Az újfalusi részen Csallány Dezsô 1932-ben ásatást vezetett a területen.

A terület pontosan azonosítható a Kórógy-toroknál. Az akkori tulajdonos leszármazottai - Dezső és – György kertje és földje.

 

Szegvár-Rákóczi telep, özv. Boros Istvánné földje. Az Újfalusi részen 1929-ben ásatást vezetett a területen.

 

Szegvár-Szőlőhegy. A Szőlőhegy melletti nagy halomból a múlt század végén vaskengyel került a MNM-ba.

Három idősebb szegvári is azt mondta: a Szőlőhegy a mai Orom. Abban az időben sokkal magasabb volt a „dünesor”, homokdombsor. Ma már szinte teljesen lekoptatta az intenzív művelés.

 

Szegvár-Újfalu melletti Újtelep, Gila István házhelye. 1927-ben folytatott itt ásatást CSALLÁNY Gábor.

 

Szegvár-Újtelep, Kosztolányi Mihály és Németh István földjén 1929-ben ásatást vezetett Csallány Gábor.

 

Szegvár-Hunyadi János u. 50-52. A Kontra tó magaspartján, Tóth Balázs háztelkén 1 méter mélységből egy kettős sír került elő 1950-ben.

A hely, vagyis a ház a Kontra-parthoz közel van, de más információ nincs. A ház tulajdonosai kihaltak, leszármazottakat nem találtam.

Az 50. sz. ház véggel az utcára épült régi parasztház, a másik új építésű. A kertek (a porta vége) nyúlnak a Kontra tó felé.

 

 Az intenzív ásatások kora az 1950-es, 1960-as években volt, ekkor kezdte feltárni

Csallogh József Tűzkövesen (a mai Puskin Tej Kft istállói környékén) a világhírű neolitkori telepet. Itt találták meg a világhírű sarlós isten szobrát.

Ugyancsak nagy ásatások voltak Dr. VÖRÖS GABRIELLA régész vezetésével az 1980-as és az 1990-es években is. Ekkor tárták fel , a szarmata-, avar- és

 a honfoglalás-kori temetőket.

Dr. LŐRINCZY GÁBOR RÉGÉSZ másfél évtizedet dolgozott a szegvári Orom-dülői szarmata és avar temetők feltárásán.

Ugyancsak Vörös Gabriella és Rózsa Gábor  tárta fel és azonosította a szegvári vármegyeház és a várkastély helyét, a Károlyi család hajdani kastélyának alapjait a Dóczy-féle várkastély alapjaira építve a Kurca-parton.

1985-86-ban HORVÁTH FERENC régész nagy ásatást végzett a Puskin Tej Kft istállója melletti tellen. 

Ásatások folytak még Kórógyszentgyörgy egész területén az 1930-as években.

Nagypusztán   1985-ben Lőrinczy Gábor  végzett leletmentést, és feltárta  egy későszarmata  település házait, gödreit.

Ludas-ér északi partja, a legelő, Nagyorom, Orom-dűlő, Sáphalom, Hűtő-tó és környékén napjainkban is találhatunk szorványleleteket az egyes korokból.


(KLI)