SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
A Szevári Napló alapítása
SZEGVÁRRÓL
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
AKIRŐL UTCÁT NEVEZTEK EL
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Móta vagyunk a Kárpát-medncében?
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
150 éves a népoktatási törvény
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
Holdra szállás
SZEGEN ÉPÍTKEZETT...
Ezt a bilit is fel kell rúgni !
Grecsó

A legnagyobb székely

Orbán Balázs székelyföld szülötte

“A természet e helyen annyi nagyszerűt, annyi megragadóan szépet halmozott egybe, hogy a bámulat valójában kimerül azoknak csudálásában”

186 esztendeje, február 3-án született meg Székelylengyelfalván "a legnagyobb székely", író, néprajzi gyűjtő, Székelyföld nagy leírója. A Székelyföldet bejárva eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, fényképezett. Munkája eredményeként 1868-1873 között írta a szülőföldje iránti rajongó szeretetével áthatott fő művét, "A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból" címen. A hat kötetben remekmű ma is egyedülálló, páratlanul gyönyörű, irodalmi értékű olvasmány.

1872-től élete végéig tagja volt a magyar Országgyűlésnek.

Egyetlen örökösének a magyar, közelebbről székely népét teszi. Temetésén határozzák el, hogy szobrot érdemel, de erre bő évszázadot, 1995-ig kellett várni. Székelyudvarhelyen áll impozáns, főtér arculatát meghatározó szobra. Végrendelete szerint Szejkefürdőn temették el. Sírja elé székelykapu-sort állítottak, amelyből az utolsó kapu az övé volt. Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen iskola viseli nevét. Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa 2011-ben létrehozta az Orbán Balázs-díjat, amelyet olyan személyiségeknek ítélnek oda, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, és a hagyományok megőrzésére alapozott modernizációban.

Orbán Balázs-barlang a neve a Vargyas-szoros Természetvédelmi Terület leggyönyörűbb barlangjának.

(Közreadja:KLI)