SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
A Szevári Napló alapítása
SZEGVÁRRÓL
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
AKIRŐL UTCÁT NEVEZTEK EL
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Móta vagyunk a Kárpát-medncében?
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
150 éves a népoktatási törvény
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
Holdra szállás
SZEGEN ÉPÍTKEZETT...
Ezt a bilit is fel kell rúgni !
Grecsó

Tudta-e?

A magyar nyelvről ...

http://egyamagyar.ning.com/forum/topics

Tudtad-e,

hogy a magyar nyelv legrégibb emlékei közül egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak-amerikai Újfundland Yarmout öblénél?

 

Tudtad-e, hogy a British Museum könyvtárában a legértékesebb közép-európai ősnyomtatvány szövege így kezdődik: "Az Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelének elsew capitoliuma"? Keletkezésének időpontja 1533, és magyarul íródott.

 

Tudtad-e,

hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei - akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből

- az ős-etimonokból (alapszavakból), a következő eredményre jutottak. A mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26 %,a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!

 

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv legrégibb emlékei közül egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak-amerikai Újfundland (Új Skócia) Yarmout öblénél? Ezt a 992-ben állított, ma 1005 éves nemrég megfejtett emléket Amerika első felfedezőiről dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt végrehajtott tettet magyar rovásírással, kőbe vésve örökítette meg. Samuel Laing (1844 London) állapította meg elsőként, hogy Tyrkir magyar volt. Az izlandi nyelvben a "Tyrkir" a "Turk" megfelelője, amelyet arab, görög és török források egyöntetűen turkok-ként a magyarok jelölésére használtak.

Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 kilós) ma a Yarmout Country Museum-ban őrzik. A szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem magyar rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné és így szól: "/Eric/son járt e hejen is sok tár/sával/".

 

Tudtad-e

hogy ma tudományos kutatásokat végeznek az ősnyelv kérdésében? Mi magyarok már 200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók, nyelvészek, történészek mint az 1812-ben elhunyt Keresztesi Józseftől, Horváth Istvánon, Kőrösi Csoma Sándoron, Táncsics Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az 1973-ban elhunyt Pass Lászlóig. Ma Baráth Tibor is "A magyar népek őstörténete"

című munkájában, vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo), aki negyven nyelvet ért és tizenötöt beszél, az állítja, hogy a legősibb eurázsiai nyelv a magyar.

 

Tudtad-e,

hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző helyein?

A Hawaai-i szigeteken élő Dr. Vámos-Tóth Bátornak és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az azonosított magyar szavak gyűjteménye egy új tudományágat képvisel, amelyet TAMANA névvel jelölnek. Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul elő szerte az egész világon.

Csak egy példa: "Magyar családnevünk, helységnév Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán,, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az "Almás", "Káldi", "Kocsis", és "Vajas" települések szomszédságában." Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon előfordulnak különböző nyelvekben, de itt nem erről van szó csupán, hanem a feltűnően nagy számú előfordulásban.

 

Tudtad-e,

hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, emígyen

jellemzett az 1830-ban megjelent "Poetry of Magyar" című verses kötetének előszavában:

"A magyar nyelv messze magasan áll, magában.

Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is

létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét: ..."?

 

Tudtad-e,

hogy a magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló? Hogy hihetetlenül gazdag, képalkotó képessége van szavainknak, hogy tárgyas ragozásával, harminchat mozzanatos, negyvenhat gyakorító, sok-sok kezdő, műveltető, ható igékkel, főleg pedig igekötőink előre és hátravetésivel, amivel a cselekvés és az idő boszorkányos árnyalatait és mozzanatait jelölhetjük. Ilyen bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes!"

Példa a "néz" ige módozataira: néz, nézeget, nézelődik, nézőben, nézve,nézvést, nézetlen, nézhetetlen, néztében, nézetében, stb.

 

Tudtad-e,

hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például csak 5-t), addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és használ: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű?

 

Tudtad-e,

hogy a nyelvek összehasonlításában, mint a legdallamosabb az első helyen álló olasz és a második helyen álló görög után a magyar következik? Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe Mezzofanti bíboros állította (1774-1849), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt. Ő maga mondotta, Ludwig August Frankl költőnek: "Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és görög után minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart.

Ügyeljen, mert egy feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben..."

 

Valóban nem tudják, vagy csak kevesen! Hiszen akkor nem sietnének olyan gyorsasággal átvenni az angolszász szavakat, miközben mindennapi nyelvhasználatukban fájdalmasan hagyják zsugorodni gazdag szókincsünket, helyet adva a szlengnek, az új zsargon kifejezéseknek.

Tudtátok

hogy ma a Magyarországon élő államforma alkotmányellenes!?

Magyar alkotmány szerint a királyságot Magyarországon csakis népszavazással lehet megszüntetni ez pedig sosem történt meg. Kvázi Magyarország máig élő államformája a királyság!

Ha nem hiszitek járjatok utána.

 

A fontos döntések pedig úgy születtek, hogy

első volt a Szent Korona szava,

második a nép szava ,harmadik a Király szava.

 

A Magyar Szent Korona jelenleg az egyetlen Szent korona a világon!

Nem a Pápától kaptuk ahogy azt tanítják, hanem egy ősi pogány ereklye, amit a Pápától csak visszakaptunk!

 

A korona minden egyes részét úgy szerkesztették meg, hogy egy különleges energiamezőt hoz létre, amely felerősíti az agyi működést.

Hallottátok már azt ,

hogy a koronát csak arra alkalmas ember viselheti, és sosem hordták állandó használatra, mert aki így tett rövidesen megbolondult

Ez volt a korona szava!

 

Hát azt tudjátok,

hogy a Jugoszláv háború végén a USA nyílt!!!!!! levélben kérdezte meg, hogy szeretnénk - e visszakapni a Délvidéket és mi ( a kormány ) azonnal válaszoltunk, hogy NEM!

 

Ugyanez történt a Szovjetúnió széthullásakor Kárpát aljával. Ezekről népszavazást kellet volna tartani!!!

 

Tudjátok, hogy

az USA Haditengerészeti Akadémiáján tanítják Búcsú 18 átkelését, 120 000 lóval és 12 000 emberrel az Alpokon.

Nálunk meg tanítják Hannibált akinek majdnem sikerült egyszer!

 

Tudjátok,

hogy a világ legrégebbi írásos emléke a Hortobágyról származó pásztor által írt magyar rovásírás?

Mi vagyunk az " ezeréves nép" amikor a 12. században nyugaton még elégették azt aki tudott írni ha nem volt főúr vagy Pap!?

Nálunk meg a pásztor tudott írni 3700 évvel ezelött!

 

Tudtátok,

hogy egy kanadai kutatóintézet a CAI megbízásából feltérképezte a világ

népeinek DNS spirálját ? Kinek milyen a túlélési esélye egy világkatasztrófa után.

a magyar népé lett a legfejlettebb -9.2 vel utánunk jönnek az É - Amerikai indiánok leszármazottai és a Japánok.

Ez a Magyar Tudományos Akadémián megtekinthető, de mégsem kürtöljük világgá mégsem járunk büszkén!

 

Tudtátok

hogy Rómában azért nem lehet metrót építeni mert egy mélyépítés során előkerültek egy az ókori romok alatti lelet nyomai, ami megint csak egy rovásírásos cserép darab!

Miért nem beszélünk ezekről a bárki által hozzáférhető információkról?

Megmondom!

Mert mindenki retteg attól, hogy a magyar nép öntudatára és magára találjon, mert tudják, hogy akkor vége számukra a Kánaánnak!

 

Érdemes átgondolni és ezeknek a dolgoknak nyugodtan utána is nézhettek.

 

 

  Read more: http://szelidgyogymodok.hupont.hu/154/erdekessegek-a-magyar-nyelvrol#ixzz2lZjb95CL